Gr    Eng   Fr
Εκτέλεση Γεωτεχνικών Ερευνών. Εργαστήριο Γεωτεχνική Μηχανικής. Έρευνες Πεδίου. Εκτέλεση Θαλάσσιων Γεωτεχνικών Ερευνών. Εκπόνηση Γεωτεχνικών Μελετών.

Το εργαστήριο της ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. είναι προσανατολισμένο στους ακόλουθους τομείς:

 Δοκιμές Γεωτεχνικής Μηχανικής

Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ - MEΘΟΔΟΣ
1 Προπαρασκευή σε ξηρή κατάσταση διαταραγμένων δειγμάτων εδάφους για εργαστηριακές δοκιμές Ε105/86-1
AASHTO T-87ASTM  D421-58(78)
2 Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας εδάφους Ε105/86-2
ASTΜ  D2216
3 Προσδιορισμός φαινόμενου βάρους συνεκτικών υλικών Ε105/86-3
AASHTO  T147
4 Προσδιορισμός ειδικού βάρους εδάφους Ε105/86-4
(Μέθοδοι 1,2)
AASHO  T100-T85
ASTM  D854-83
5 Προσδιορισμός ορίου υδαρότητας Ε105/86-5 (Μηχανική μέθοδος)
AASHO  T89/60
ASTM  D4318-83
6 Προσδιορισμός του ορίου πλαστικότητας και του δείκτη πλαστικότητας Ε105/86-6
AASHΤO  T-90/61
ASTM  D4318-83
7 Πρότυπη μέθοδος κοκκομετρικής ανάλυσης εν ξηρώ με κόσκινα Ε105/86-7
AASHΤO  T-27
8 Πρότυπη μέθοδος προσδιορισμού υλικού λεπτότερου του κόσκινου Νο 200 σε αδρα­νή υλικά Ε105/86-8
AASHΤO  T-11
ASTM  D1140-71
9 Κοκκομετρική ανάλυση με αραιόμετρο (Υδρόμετρα 151 Η και 152 Η) Ε105/86-9
AASHO  T-88
ASTM  D422-72
10 Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε οργανικά ASTM  D2974-87
B.S. 1377, Part 3, 1990
11 Δοκιμή διπλού υδρομέτρου ASTM  D4221-90
12 Βέλτιστη υγρασία - πυκνότητα κατά  PROCTOR (Πρότυπη μέθοδος Α, Β, Γ, Δ) Ε105/86-10
AASHΤO  T99-61
ASTM  D698-78
13 Βέλτιστη υγρασία - πυκνότητα κατά PROCTOR (Τροποποιημένη μέθοδος Α, Β, Γ, Δ) Ε105/86-11
AASHΤO  T-180
ASTM  D1557
14 Προσδιορισμός καλιφορνιακού λόγου φέ­ρου­σας ικανότητας CBR στο εργαστήριο Ε105/86-12
AASHΤO  T-193
ASTM  D1883
Β.S.-1377
15 Δοκιμή μονοδιάστατης στερεοποίησης Ε105/86-13
ASTM  D2435-96
16 Δοκιμή ανεμπόδιστης θλίψης Ε105/86-14
AASHΤO  T-208
ASTM  D2166-91
17 Τριαξονική δοκιμή UU (χωρίς στερεοποίηση) Ε105/86-15
ASTM  D2850/95
18 Τριαξονική δοκιμή CUPP (με στερεοποίηση) Ε105/86-15
ASTM  D4767/95
19 Τριαξονική δοκιμή CD (με στερεοποίηση) Ε105/86-15 Β.S. 1377
20 Τριαξονικές δοκιμές με διάφορες διαδρομές ενεργών τάσεων, ανακυκλιζόμενες τριαξο­νικές δοκιμές

Ε105/86-15

Β.S. 1377
21 Δοκιμή άμεσης ταχείας διάτμησης χωρίς στερεοποίηση (UU) Ε105/86-16
22 Δοκιμή άμεσης ταχείας διάτμησης με στερεο­ποίηση (CU)

Ε105/86-16

ΑSTM  D3080-79
23 Δοκιμή άμεσης βραδείας διάτμησης με στερεοποίηση (CD) Ε105/86-16
ΑSTM  D3080-90
24 Δοκιμή δακτυλιοειδούς διάτμησης (Ring Shear)  
25 Δοκιμή υδροπερατότητας σταθερού ύψους Ε105/86-17
Β.S. 1377
26 Δοκιμή υδροπερατότητας μεταβλητού ύψους Ε105/86-18
Β.S. 1377
27 Προσδιορισμός υδροπερατότητας στη συ­σκευή στερεο­ποίη­σης Ε105/86-19
28 Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας βράχου Ε103/84-1
29 Προσδιορισμός πορώδους - πυκνότητας βράχου Ε103/84-2
30 Αντοχή βραχωδών δοκιμίων σε ανεμπόδιστη θλίψη με μέτρηση του μέτρου ελαστικότητας Ε103/84
ΑSTM  D2938-71a
ΑSTM D3148-96
ASTM D2938-95
31 Αντοχή βραχωδών δοκιμίων σε σημειακή φόρτιση Ε103/84-5
ASTM D5731-95
32 Προσδιορισμός σκληρότητας βράχων με σφυρί SCHMIDT Ε103/84-7
33 Διάτμηση επί ασυνεχειών βράχου Ε102/84-5 ASTM D5607-95

 Δοκιμές Γεωχημικών & Περιβαλλοντικών Αναλύσεων

Α/Α ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ - MEΘΟΔΟΣ
1 Δημιουργία εδαφικού διαλύματος με εκχύλιση εδάφους BS 1377, Part 3, 1990, Παρ.
2 Δημιουργία εδαφικού διαλύματος με εκχύλιση εδάφους BS 1377, Part 3, 1990, Παρ.
3 Προσδιορισμός του εδαφικού pH BS 1377, Part 3, 1990, Παρ.
4 Προσδιορισμός της συγκέντρωσης των υδατοδιαλυτών θειϊκών ιόντων στο έδαφος Spectrophotometer
5 Προσδιορισμός της συγκέντρωσης των ολικών θειϊκών ιόντων στο έδαφος Spectrophotometer
6 Προσδιορισμός της συγκέντρωσης των χλωροϊόντων στο έδαφος Titration
7 Λήψη δείγματος νερού για χημικές αναλύσεις  
8 Προετοιμασία υδατικού διαλύματος για χημική ανάλυση BS 1377, Part 3
9 Προσδιορισμός του pH του υδατικού διαλύματος BS 1377, Part 3
10 Προσδιορισμός της αγωγιμότητας του υδατικού διαλύματος BS 1377, Part 3
11 Προσδιορισμός των ολικά αιωρούμενων στερεών (TDS) του υδατικού διαλύματος BS 1377, Part 3
12 Προσδιορισμός της συγκέντρωσης των θειϊκών ιόντων (SO4=) στο υδατικό διάλυμα Spectrophotometer
13 Προσδιορισμός της συγκέντρωσης των χλωροϊό­ντων (Cl_) στο υδατικό διάλυμα Titration
14 Προσδιορισμός της oλικής σκληρότητας του υδατικού διαλύματος (εκφρασμένη ως CaCO3) Titration
15 Προσδιορισμός της συγκέντρωσης ιόντων ασβεστίου, Ca++ Titration
16 Προσδιορισμός της συγκέντρωσης ιόντων μαγνησίου, Μg++ Titration

Image Gallery

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Τ.Θ. 60480
  T.K. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνο: +30 2310 383500
FAX: +30 2310 383501
E-mail: geognosi@geognosi.gr